BORÇLAR HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Borçlar Hukuku davalarıdır. Borçlar Hukuku Borçlar hukuku, hukukun alt dallarından bir tanesidir. Hukukun en geniş alanları arasında yer alan borçlar hukuku; özel bir hukuk alanıdır. Borçlar kanunu ve borçlar hukuku ile ilgili meydana gelen çeşitli uyuşmazlıklar ciddi problemler meydana getirmesi nedeni ile son derece […]

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Sözleşmeler Hukuku davalarıdır. Sözleşmeler Hukuku Sözleşme en az iki taraf arasında gerçekleştirilen ve taraflar üzerinde bağlayıcı hükümler ortaya çıkaran yazılı belgelerdir. İş, kira ve diğer pek çok konuda tesis edilebilen sözleşmelerin hukuki sonuçlar doğurması bu anlamda bir hukuk alanının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Sözleşmelerin hazırlanması […]

ANAYASA HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Anayasa Hukuku davalarıdır. Anayasa Hukuku Anayasa Hukuku; devletlerin kuruluş ve işleyişi konusunda bütün kuralları içeren bir düzenlemeler bütünü olarak kabul edilir. İktidar ve yönetimin elindeki gücü belirli sınırlar çerçevesinde ele almasını sağlayan bunun yanı sıra kişi hak ve özgürlüklerinin de genişletilmesini sağlayan bu hukuk […]

VERGİ HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Vergi Hukuku davalarıdır. Vergi Hukuku Vergi Hukuku; devletin gelir kaynağı olan vergi ile alakalı bütün düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir alandır. Gerçek ve tüzel kişilere yüklenmiş olan hak ve yükümlülükler ile bu hak ve yükümlülüklerle alakalı uyuşmazlıkların konu alındığı Vergi Hukuku’nda idare ile bireyler arasındaki ilişki […]

CEZA HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Ceza Hukuku davalarıdır. Ceza Hukuku Ceza Hukuku; yasalara aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiş olan eylemlerin suç teşkil etmesi nedeni ile ortaya çıkan durumları düzenlemekle görevli olan hukuk alanıdır. Suçun hukuki bir çerçevede cezalandırılması ve toplumsal düzenin tesis edilmesi maksadı ile insan ilişkilerinin düzenlenmesine odaklanan ceza […]

TİCARET HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Ticaret Hukuku davalarıdır. Ticaret Hukuku Ticaret hukuku; hukukun önemli alt dalları arasında yer alan bir hukuk alt dalıdır. Günümüzde pek çok birey yaptığı ve yapacağı işlerde güven problemi ile karşılaşmaktadır. Ticari ilişkilerde güven unsurunun olmaması çeşitli problemlere neden olabilmektedir. Bu nedenle ticaret hukuku […]

İCRA & İFLAS HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir İcra & İflas Hukuku davalarıdır. İcra & İflas Hukuku Bir alacağın tahsil edilmesi ile ilgili hukuk yollarını kullanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler için İcra & İflas Hukuku alanında desteğe başvurmak gerekir. Uluslararası düzenlemeler ile koruma altına alınmış olan alacaklar ile […]

MİRAS HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Miras Hukuku davalarıdır. Miras Hukuku Miras hukuku; avukatlık bürosu olarak sizlere sunduğumuz hukuk alanları arasında yer almaktadır. Kişilerin öldükten sonra mal varlıklarının paylaştırılmasını konu alan miras hukuku; son derece önemli bir hukuk dalıdır. Miras hukuku ile ilgili detaylı bilgilere geçmeden önce […]

İDARE HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir İdare Hukuku davalarıdır. İdare Hukuku İdare hukuku; idari örgütün faaliyetleri ve kurumlaşmasını belli kurallar çerçevesinde düzenleyen bunun yanı sıra birey hak ve özgürlükleri ile idari örgütlenmenin gücü ve imtiyazları arasındaki dengenin kurulmasına yardımcı olan bir hukuk dalıdır. İdarenin devlet gücünü elinde […]

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Esas sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan Anonim Şirketler ( A.Ş ) ve üye sayısı 100 ve üzerinde olan Yapı Kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurma zorunlulukları 2008 senesinde 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinde yapılan değişiklik ile mevzuatımıza girmiştir. Avukatlık kanununun 35 inci maddesi yalnızca hukuk fakültelerinden mezun olup “avukat” ünvanına sahip kişilerin icra edebileceği […]