BORÇLAR HUKUKU

İzmir Borçlar Hukuku Avukatı : Av.Nüket Kulabaş Özalp

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Borçlar Hukuku davalarıdır.

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, hukukun alt dallarından bir tanesidir. Hukukun en geniş alanları arasında yer alan borçlar hukuku; özel bir hukuk alanıdır. Borçlar kanunu ve borçlar hukuku ile ilgili meydana gelen çeşitli uyuşmazlıklar ciddi problemler meydana getirmesi nedeni ile son derece önemlidir ve kişilerin bu davalarda mutlaka profesyonel bir destek alması gerekmektedir.

Borçlu ve alacaklı olarak ifade edilen iki taraftan meydana gelen borçlar hukuku davalarında borçluların alacaklılarına karşı gösterdikleri davranış biçimleri hukuki açıdan değerlendirilmeli ve iki tarafın arasında ki problemi net bir şekilde çözüme kavuşturması gerekmektedir. Borçlar hukukunu daha iyi anlatabilmek için öncelikle borç kavramının tanımının yapılması gerekmektedir. Borç; bir şeyi vermek, bir davranışta bulunmak ya da bir davranıştan kaçınmak olarak tanımlanabilir. Bu durum da borçlu ise kanunen borcu yerine getirmesi gereken kişidir. Borç ilişkini meydana getiren sebepler ise borcun kaynağı yani edim olarak adlandırılmaktadır. Borçlar; sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz mal edinme nedenlerinden kaynaklanabilmektedir.  Söz konusu borç türlerini aşağıdaki gibi detaylandırabilmemiz mümkündür.

Haksız Fiillerden Doğan Borçlar

 Haksız fiilden doğan borçlar; hatalı ya da hukuka aykırı bir şekilde meydana gelen davranışlardan nedeni ile zararın giderilmesini konu almaktadır.

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

 Sebepsiz mal edinme ya da sebepsiz zenginleşme olarak ifade edilen borçlar; kişinin sebep olmadan başka bir kişinin mal varlığından zenginleşmesi sonucunda meydana gelmektedir.

Borçlar Hukuku Avukatı

Borçlar hukuku avukatının hizmetlerini genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Hukuk danışmanlığı
 • Borçlar hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması
 • Alacakların davaları
 • Tazminat davası
 • Kira alacak davaları ve kiracı tahliye davaları,
 • Kira tespit davaları,
 • Kiranın bedelinin arttırılması davası,
 • Ecrimisil davaları,
 • Müdahalenin men-i davası,
 • İzaley-i şuyu davası,
 • Tapu tescil ve iptal davaları

Siz de borçlar hukuku avukatından çeşitli profesyonel destekleri almak istiyor ve davanızda kazanan taraf olmak istiyorsanız avukatlık büromuz ile iletişime geçebilirsiniz. Bu alanda uzman ve profesyonel avukatlardan son derece profesyonel bir destek alarak davalarınızın sizin istediğiniz gibi ve adil bir şekilde sonuçlanması için harekete geçebilirsiniz.

Yazar: Av.Nüket Kulabaş Özalp

Marmara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Lisans) (2013) mezun olup 48166 sicil numarası ile 4 yıl boyunca İstanbul Barosu’na bağlı olarak Özkarakoç Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmıştır. 2018 yılında İzmir’e taşınarak, adaletin ve hukukun üstünlüğüne ve saygınlığına katıksız bir inançla kendisine ait Av. Nüket Kulabaş Özalp Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu’nu kurmuştur. 2021 yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi - Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Av. Nüket Kulabaş Özalp İzmir/Bayraklı’da bulunan bürosunda hem dava takibi hem hukuki danışmanlık alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir