Kira Hukuku ve Kiralananın Tahliyesi

Kira Hukuku ve Kiralananın Tahliyesi Hakkında

Kira hukuku, kiralayan ile kiracı arasındaki kira sözleşmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kira sözleşmesi, kiralayanın bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kiralayanın belirlediği bir ücreti ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Ancak yazılı olarak yapılması tarafların haklarını korumak açısından daha güvenlidir.

Kiralananın tahliyesi ise, kiralayanın kiracıyı kiraladığı taşınmazdan çıkarması işlemidir. Kiralananın tahliyesi için kiralayanın haklı bir sebebi olması gerekir. Haklı sebepler Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) sayılmıştır. Bunlar şunlardır:

  • Kiracının kira bedelini süresinde ödememesi
  • Kiracının kiralananı amacına uygun kullanmaması
  • Kiracının kiralananı bakımsız bırakması veya zarar vermesi
  • Kiracının kiralananı başkasına devretmesi veya alt kiraya vermesi
  • Kiralananın yeniden inşa edilmesi veya onarılması gerektiği durumlar
  • Kiralayanın veya aile bireylerinin kiralananı kendisinin oturması için ihtiyacı olması
  • Kiralananın kamulaştırılması veya yıkılması

Kiralayan, haklı sebebi olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür. Haklı sebep varsa, kiralayan kiracıya bir ihtarname göndererek kira sözleşmesini feshedebilir ve tahliye talebinde bulunabilir. İhtarname, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilebilir. İhtarname gönderildikten sonra kiracının tahliye etmemesi halinde, kiralayan dava yoluyla tahliye isteyebilir. Tahliye davası, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılır. Tahliye davasında, kiralayanın haklı sebebi ve delillerini sunması, kiracının da savunmasını yapması gerekir. Mahkeme, gerekirse bilirkişi incelemesi yapabilir. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra icra yoluyla tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Kira hukuku ve kiralananın tahliyesi konusunda daha fazla bilgi almak için izmir’de faaliyet gösteren Av.Nüket Kulabaş Özalp Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Büromuz, sizin haklarınızı savunmak ve en iyi sonucu elde etmek için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Yazar: Av.Nüket Kulabaş Özalp

Marmara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Lisans) (2013) mezun olup 48166 sicil numarası ile 4 yıl boyunca İstanbul Barosu’na bağlı olarak Özkarakoç Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmıştır. 2018 yılında İzmir’e taşınarak, adaletin ve hukukun üstünlüğüne ve saygınlığına katıksız bir inançla kendisine ait Av. Nüket Kulabaş Özalp Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu’nu kurmuştur. 2021 yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi - Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Av. Nüket Kulabaş Özalp İzmir/Bayraklı’da bulunan bürosunda hem dava takibi hem hukuki danışmanlık alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir