Miras Hukuku

Miras Hukuku Davaları Hakkında

Miras hukuku, bir kişinin ölümüyle birlikte onun malvarlığının kime ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, miras bırakanın vasiyeti, mirasçıların kimler olduğu, miras paylaşımı, mirasın reddi, mirasın açılması gibi konuları kapsar. Miras hukuku ile ilgili olarak çeşitli davalar açılabilir. Bu davalarlar başlıcaları aşağıdaki örneklerdir.

  • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılmasına ilişkin davalar: Miras bırakanın, ölmeden önce malvarlığını veya bir kısmını başka bir kişiye devrettiği sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, mirasçıların haklarını zedeleyebilir. Bu nedenle, mirasçılar, sözleşmenin geçersizliğini veya iptalini talep edebilirler.
  • Terekenin korunmasına ilişkin davalar: Tereke, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılara geçen malvarlığıdır. Terekenin korunması, mirasçıların menfaatine olup, terekenin değerinin azalmasını veya yok olmasını önlemeyi amaçlar. Bu nedenle, mirasçılar, terekeye zarar veren veya verme tehlikesi bulunan kişilere karşı dava açabilirler.
  • Terekenin mevcudunun tespitine dair davalar: Terekenin mevcudu, miras bırakanın ölümü anındaki malvarlığının tümüdür. Terekenin mevcudunun tespiti, miras paylaşımının yapılabilmesi için gereklidir. Bu nedenle, mirasçılar, terekeye dahil olan veya olmayan malların belirlenmesi için dava açabilirler.
  • Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası: Gaiplik, bir kişinin uzun süre haber alınamaması veya öldüğünün kesin olarak bilinememesi durumudur. Gaiplik durumunda, kişinin malvarlığı üzerindeki hakları askıya alınır ve hak sahipleri belirsiz kalır. Bu nedenle, gaiplik halindeki kişinin mirasçıları, gaipliğine karar verilmesini ve mirasın açılmasını talep edebilirler.
  • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası: Gaiplik halindeki kişinin öldüğüne karar verildikten sonra, eğer mirasçısı yoksa veya varsa da mirası reddetmişse, kişinin malvarlığı hazineye devredilir. Bu durumda, hazineye intikal eden malvarlığı üzerinde hak iddia eden kişiler, dava açabilirler.
  • Mirasın reddi kararının iptali davası: Miras reddi, mirasçının mirası kabul etmediğini beyan etmesidir. Mirası reddeden kişi, hem mirastan yararlanamaz hem de borçlardan sorumlu olmaz. Ancak, bazen mirası reddetmek istemeyen kişilerin iradelerine aykırı olarak mirası reddettikleri durumlar olabilir. Bu durumda, irade sakatlığı olan kişiler, mirası reddettiklerine dair kararın iptalini isteyebilirler.

Miras Hukuku davaları hakkında daha fazla bilgi almak için izmir’de faaliyet gösteren Av.Nüket Kulabaş Özalp Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Büromuz, sizin haklarınızı savunmak ve en iyi sonucu elde etmek için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Yazar: Av.Nüket Kulabaş Özalp

Marmara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Lisans) (2013) mezun olup 48166 sicil numarası ile 4 yıl boyunca İstanbul Barosu’na bağlı olarak Özkarakoç Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmıştır. 2018 yılında İzmir’e taşınarak, adaletin ve hukukun üstünlüğüne ve saygınlığına katıksız bir inançla kendisine ait Av. Nüket Kulabaş Özalp Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu’nu kurmuştur. 2021 yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi - Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Av. Nüket Kulabaş Özalp İzmir/Bayraklı’da bulunan bürosunda hem dava takibi hem hukuki danışmanlık alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir