Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası

Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası Hakkında

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı ya da elbirliği mülkiyetine konu olan bir taşınmazın ortaklarından birinin talebi üzerine açılan ve taşınmazın satışını veya bölünmesini sağlayan bir dava türüdür. Bu dava ile ortaklar arasındaki mülkiyet ilişkisi sona erdirilir ve her ortak kendi payına düşen kısmı kişisel mülkiyetine geçirir.

Ortaklığın giderilmesi davası, Türk Medeni Kanunu’nun 713. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Paylı mülkiyete konu olan bir şeyin satılmasını veya bölünmesini isteyen paydaş, diğer paydaşlara karşı ortaklığın giderilmesini dava edebilir.” Bu maddeye göre, dava açma hakkı sadece paydaşlara aittir. Yani, ortaklıkta payı olmayan üçüncü kişiler bu davayı açamazlar.

Ortaklığın giderilmesi davası, izmir’de bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir. Dava açılırken, taşınmazın tapu kaydı, ortakların kimlik bilgileri ve pay oranları gibi belgelerin sunulması gerekmektedir. Dava dilekçesinde, taşınmazın satışını veya bölünmesini isteyen ortağın talebi ve gerekçesi açıkça belirtilmelidir.

Davanın sonucunda, mahkeme taşınmazın satışına veya bölünmesine karar verebilir. Satış kararı verilirse, taşınmazın rayiç bedeli belirlenir ve ihale yoluyla satılır. Satış bedeli, ortakların pay oranlarına göre aralarında bölüştürülür. Bölünme kararı verilirse, taşınmazın fiziksel olarak bölünebilir olması gerekir. Bölünme işlemi, bilirkişi raporu ve mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilir. Her ortak, bölünen kısımlardan kendi payına düşeni alır.

Ortaklığın giderilmesi davası, ortakların mülkiyet hakkını korumayı amaçlayan bir davadır. Ancak bu dava bazı durumlarda açılamayabilir. Örneğin, taşınmaz üzerinde başka bir hak sahibinin bulunması, taşınmazın kamulaştırılması veya miras bırakılması gibi hallerde bu dava açılamaz. Ayrıca, ortaklar arasında yapılan bir sözleşme ile bu dava açma hakkından vazgeçilebilir.

Ortaklığın giderilmesi davası hakkında daha fazla bilgi almak için izmir’de faaliyet gösteren Av.Nüket Kulabaş Özalp Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Büromuz, sizin haklarınızı savunmak ve en iyi sonucu elde etmek için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Yazar: Av.Nüket Kulabaş Özalp

Marmara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Lisans) (2013) mezun olup 48166 sicil numarası ile 4 yıl boyunca İstanbul Barosu’na bağlı olarak Özkarakoç Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmıştır. 2018 yılında İzmir’e taşınarak, adaletin ve hukukun üstünlüğüne ve saygınlığına katıksız bir inançla kendisine ait Av. Nüket Kulabaş Özalp Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu’nu kurmuştur. 2021 yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi - Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Av. Nüket Kulabaş Özalp İzmir/Bayraklı’da bulunan bürosunda hem dava takibi hem hukuki danışmanlık alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir