ANAYASA HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Anayasa Hukuku davalarıdır. Anayasa Hukuku Anayasa Hukuku; devletlerin kuruluş ve işleyişi konusunda bütün kuralları içeren bir düzenlemeler bütünü olarak kabul edilir. İktidar ve yönetimin elindeki gücü belirli sınırlar çerçevesinde ele almasını sağlayan bunun yanı sıra kişi hak ve özgürlüklerinin de genişletilmesini sağlayan bu hukuk […]