İDARE HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir İdare Hukuku davalarıdır. İdare Hukuku İdare hukuku; idari örgütün faaliyetleri ve kurumlaşmasını belli kurallar çerçevesinde düzenleyen bunun yanı sıra birey hak ve özgürlükleri ile idari örgütlenmenin gücü ve imtiyazları arasındaki dengenin kurulmasına yardımcı olan bir hukuk dalıdır. İdarenin devlet gücünü elinde […]