TİCARET HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Ticaret Hukuku davalarıdır. Ticaret Hukuku Ticaret hukuku; hukukun önemli alt dalları arasında yer alan bir hukuk alt dalıdır. Günümüzde pek çok birey yaptığı ve yapacağı işlerde güven problemi ile karşılaşmaktadır. Ticari ilişkilerde güven unsurunun olmaması çeşitli problemlere neden olabilmektedir. Bu nedenle ticaret hukuku […]

MİRAS HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Miras Hukuku davalarıdır. Miras Hukuku Miras hukuku; avukatlık bürosu olarak sizlere sunduğumuz hukuk alanları arasında yer almaktadır. Kişilerin öldükten sonra mal varlıklarının paylaştırılmasını konu alan miras hukuku; son derece önemli bir hukuk dalıdır. Miras hukuku ile ilgili detaylı bilgilere geçmeden önce […]

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Esas sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan Anonim Şirketler ( A.Ş ) ve üye sayısı 100 ve üzerinde olan Yapı Kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurma zorunlulukları 2008 senesinde 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinde yapılan değişiklik ile mevzuatımıza girmiştir. Avukatlık kanununun 35 inci maddesi yalnızca hukuk fakültelerinden mezun olup “avukat” ünvanına sahip kişilerin icra edebileceği […]

GENEL HATLARIYLA BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ VE SEBEPLERİ

BOŞANMA DAVASI NEDİR ? Boşanma davası; tarafların birlikte veya tek taraflı olarak aldığı karar sonucu evlilik birliğini sona erdirmeleri için açılması gereken dava türüdür. Evlilik birliği; boşanmanın tüm hüküm ve sonuçları üzerinde taraf iradelerinin uyuşması sonucu hazırlanan protokolün mahkeme tarafından onaylanması suretiyle sona erdirilecek ise anlaşmalı boşanma davasından söz edilir. Ancak; taraf iradeleri boşanma, boşanmanın […]

İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNE TABİ OLABİLME ŞARTLARI

İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekir. İşyerinde çalışan işçi sayısının 30 ve üzerinde olması gerekir. Bağlı olunan işyerinde en az altı ay çalışmış olmak gerekir. 4857 sayılı İş kanunu ve 5953 sayılı Basın İş kanununa tabi olup istisnalara girmiyor olmak gerekir. İşveren vekili/işveren yardımcısı olmamak gerekir. İşveren vekili/yardımcıları, işletmenin bütününü sevk ve idare eden veya […]

İŞ GÜVENCESİ HUKUKUNDA İLKELER

İş güvencesi; sosyal devlet anlayışı gereği, iş sözleşmesinin güçlü tarafını teşkil eden işverene karşılık, sözleşmenin iş gücünü sağlayan işçinin çalışma hakkını koruyan bir kavramdır. İyi niyet Kuralları: Sözleşmenin her iki tarafını oluşturan işveren ve işçi kanunlarda öngörülen iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu md.5, TMK md.2) İşçinin Korunması İlkesi: Ekonomik yönden […]

İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI VE UNSURLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU ve SAİR MEVZUAT İLGİLİ MADDE METİNLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. Maddesi iş sözleşmesinin tanımını yaparak sözleşme unsurlarını açıkça ortaya koymuştur. Buna göre; “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” (4857 sayılı İş Kanunu […]