İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNE TABİ OLABİLME ŞARTLARI

  • İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekir.
  • İşyerinde çalışan işçi sayısının 30 ve üzerinde olması gerekir.
  • Bağlı olunan işyerinde en az altı ay çalışmış olmak gerekir.
  • 4857 sayılı İş kanunu ve 5953 sayılı Basın İş kanununa tabi olup istisnalara girmiyor olmak gerekir.
  • İşveren vekili/işveren yardımcısı olmamak gerekir.

İşveren vekili/yardımcıları, işletmenin bütününü sevk ve idare eden veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan kişidir. İşletmenin bütününü sevk ve idare eden vekil için başka şart aranmaksızın iş güvencesine dahil değilken, işletmenin değil de işyerinin bütününü sevk ve idare eden vekilde işe alma-işten çıkarma yetkisinin olması şartı aranır.

  • Sözleşmeyi işveren feshetmiş olmalıdır.
  • İşveren tarafından yapılan feshin haklı ve geçerli bir nedene dayanmıyor olması gerekir.
  • Bir aylık hak düşürücü süre içinde dava açılmış olması gerekir.

Bu bir aylık hak düşürücü süre fesih bildirim tarihinden itibaren başlar.

Yazar: Av.Nüket Kulabaş Özalp

Marmara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Lisans) (2013) mezun olup 48166 sicil numarası ile 4 yıl boyunca İstanbul Barosu’na bağlı olarak Özkarakoç Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmıştır. 2018 yılında İzmir’e taşınarak, adaletin ve hukukun üstünlüğüne ve saygınlığına katıksız bir inançla kendisine ait Av. Nüket Kulabaş Özalp Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu’nu kurmuştur. 2021 yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi - Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Av. Nüket Kulabaş Özalp İzmir/Bayraklı’da bulunan bürosunda hem dava takibi hem hukuki danışmanlık alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir