izmir miras hukuku & gayrimenkul hukuku avukatı Av. Nüket Kulabaş Özalp

Kira Hukuku ve Kiralananın Tahliyesi

Kira Hukuku ve Kiralananın Tahliyesi Hakkında Kira hukuku, kiralayan ile kiracı arasındaki kira sözleşmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kira sözleşmesi, kiralayanın bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kiralayanın belirlediği bir ücreti ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Ancak yazılı olarak […]

izmir miras hukuku & gayrimenkul hukuku avukatı Av. Nüket Kulabaş Özalp

Miras Hukuku

Miras Hukuku Davaları Hakkında Miras hukuku, bir kişinin ölümüyle birlikte onun malvarlığının kime ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, miras bırakanın vasiyeti, mirasçıların kimler olduğu, miras paylaşımı, mirasın reddi, mirasın açılması gibi konuları kapsar. Miras hukuku ile ilgili olarak çeşitli davalar açılabilir. Bu davalarlar başlıcaları aşağıdaki örneklerdir. Miras Hukuku davaları hakkında daha fazla […]

izmir ortaklığın giderilmesi davası gayrimenkul avukatı Av.Nüket Kulabaş Özalp

Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası

Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası Hakkında Ortaklığın giderilmesi davası, paylı ya da elbirliği mülkiyetine konu olan bir taşınmazın ortaklarından birinin talebi üzerine açılan ve taşınmazın satışını veya bölünmesini sağlayan bir dava türüdür. Bu dava ile ortaklar arasındaki mülkiyet ilişkisi sona erdirilir ve her ortak kendi payına düşen kısmı kişisel mülkiyetine geçirir. Ortaklığın giderilmesi […]

izmir miras hukuku & gayrimenkul hukuku avukatı Av. Nüket Kulabaş Özalp

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku ya da taşınmaz hukuku olarak da adlandırılan söz konusu hukuk dalı gayrimenkullerin yasal haklar çerçevesinde ele alındığı hukuk alanıdır. Gayrimenkul hukuku; oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Taşınmazlar ile ilgili kamulaştırmaya yönelik durumlar, kira sözleşmelerinde meydana gelen problemler, tapu işlemleri gibi konular taşınmaz hukukunun alanını oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku ile ilgili çeşitli davalarda hem davalının […]