izmir miras hukuku & gayrimenkul hukuku avukatı Av. Nüket Kulabaş Özalp

Kira Hukuku ve Kiralananın Tahliyesi

Kira Hukuku ve Kiralananın Tahliyesi Hakkında Kira hukuku, kiralayan ile kiracı arasındaki kira sözleşmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kira sözleşmesi, kiralayanın bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kiralayanın belirlediği bir ücreti ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Ancak yazılı olarak […]

izmir miras hukuku & gayrimenkul hukuku avukatı Av. Nüket Kulabaş Özalp

Miras Hukuku

Miras Hukuku Davaları Hakkında Miras hukuku, bir kişinin ölümüyle birlikte onun malvarlığının kime ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, miras bırakanın vasiyeti, mirasçıların kimler olduğu, miras paylaşımı, mirasın reddi, mirasın açılması gibi konuları kapsar. Miras hukuku ile ilgili olarak çeşitli davalar açılabilir. Bu davalarlar başlıcaları aşağıdaki örneklerdir. Miras Hukuku davaları hakkında daha fazla […]

Çalışanların Başlıca Hukuki Hakları Nelerdir ?

Çalışanların Başlıca Hukuki Hakları Hakkında Çalışanlar, işveren ile aralarında kurdukları iş sözleşmesi ile belirli hak ve yükümlülüklere sahip olurlar. Bu hak ve yükümlülükler, iş kanunu ve diğer mevzuatlarla düzenlenmiştir. Çalışanların hukuki hakları, işçi sağlığı ve güvenliği, ücret, çalışma süresi, izin, kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davası gibi konuları kapsar. Bu haklara ilişkin sorunlar yaşayan […]

izmir ortaklığın giderilmesi davası gayrimenkul avukatı Av.Nüket Kulabaş Özalp

Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası

Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası Hakkında Ortaklığın giderilmesi davası, paylı ya da elbirliği mülkiyetine konu olan bir taşınmazın ortaklarından birinin talebi üzerine açılan ve taşınmazın satışını veya bölünmesini sağlayan bir dava türüdür. Bu dava ile ortaklar arasındaki mülkiyet ilişkisi sona erdirilir ve her ortak kendi payına düşen kısmı kişisel mülkiyetine geçirir. Ortaklığın giderilmesi […]

İŞ HUKUKU

İş Hukuku Nedir? İş hukuku; işveren, işçi ve iş ile ilgili olan tüm konuları kapsayan ve işveren ile işçinin arasında oluşabilecek çeşitli problemlerin kanuna uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlayan hukuk alanlarından bir tanesidir. Bunun yanı sıra iş hukukunun iş kanununda ki tüm olayları da ele alabileceğini ifade edebilmemiz mümkündür. İş hukuku ve iş kanunu mevzuatının […]

SGK ANLAŞMALI ÖZEL HASTANENİN FAZLA ÜCRET ALMASI

SGK Anlaşmalı Özel Hastanenin Fazla Ücret Alması Halinde Tüketici Olarak Neler Yapabiliriz ? Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumunun sunduğu ilave ücret hesaplama aracı kullanılarak tarafımızdan ne kadar ücret alınması gerektiğini öğrenmeliyiz. SGK İlave Ücret Hesaplama Aracı : link Tarafımızdan alınan ücretin hesaplama aracında hesaplanan tutar ile uyuşmaması durumunda ; Hastaneden aldığımız hizmete dair tarafınızdan tahsil edilen […]

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku Nedir ? Evlilik hukuku ya da aile hukuku olarak adlandırılan söz konusu hukuk dalı; nişan, boşanma velayet, evlilik gibi aile içinde gerçekleşen anlaşmazlıkları ele almış olan bir hukuk dalıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenmiş olan aile hukuku kişilerin en sık başvurduğu hukuk alanları arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere aile, toplumun en küçük ve […]

izmir miras hukuku & gayrimenkul hukuku avukatı Av. Nüket Kulabaş Özalp

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku ya da taşınmaz hukuku olarak da adlandırılan söz konusu hukuk dalı gayrimenkullerin yasal haklar çerçevesinde ele alındığı hukuk alanıdır. Gayrimenkul hukuku; oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Taşınmazlar ile ilgili kamulaştırmaya yönelik durumlar, kira sözleşmelerinde meydana gelen problemler, tapu işlemleri gibi konular taşınmaz hukukunun alanını oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku ile ilgili çeşitli davalarda hem davalının […]

BORÇLAR HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Borçlar Hukuku davalarıdır. Borçlar Hukuku Borçlar hukuku, hukukun alt dallarından bir tanesidir. Hukukun en geniş alanları arasında yer alan borçlar hukuku; özel bir hukuk alanıdır. Borçlar kanunu ve borçlar hukuku ile ilgili meydana gelen çeşitli uyuşmazlıklar ciddi problemler meydana getirmesi nedeni ile son derece […]

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Sözleşmeler Hukuku davalarıdır. Sözleşmeler Hukuku Sözleşme en az iki taraf arasında gerçekleştirilen ve taraflar üzerinde bağlayıcı hükümler ortaya çıkaran yazılı belgelerdir. İş, kira ve diğer pek çok konuda tesis edilebilen sözleşmelerin hukuki sonuçlar doğurması bu anlamda bir hukuk alanının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Sözleşmelerin hazırlanması […]