ANAYASA HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Anayasa Hukuku davalarıdır. Anayasa Hukuku Anayasa Hukuku; devletlerin kuruluş ve işleyişi konusunda bütün kuralları içeren bir düzenlemeler bütünü olarak kabul edilir. İktidar ve yönetimin elindeki gücü belirli sınırlar çerçevesinde ele almasını sağlayan bunun yanı sıra kişi hak ve özgürlüklerinin de genişletilmesini sağlayan bu hukuk […]

VERGİ HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Vergi Hukuku davalarıdır. Vergi Hukuku Vergi Hukuku; devletin gelir kaynağı olan vergi ile alakalı bütün düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir alandır. Gerçek ve tüzel kişilere yüklenmiş olan hak ve yükümlülükler ile bu hak ve yükümlülüklerle alakalı uyuşmazlıkların konu alındığı Vergi Hukuku’nda idare ile bireyler arasındaki ilişki […]

CEZA HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir Ceza Hukuku davalarıdır. Ceza Hukuku Ceza Hukuku; yasalara aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiş olan eylemlerin suç teşkil etmesi nedeni ile ortaya çıkan durumları düzenlemekle görevli olan hukuk alanıdır. Suçun hukuki bir çerçevede cezalandırılması ve toplumsal düzenin tesis edilmesi maksadı ile insan ilişkilerinin düzenlenmesine odaklanan ceza […]

İCRA & İFLAS HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir İcra & İflas Hukuku davalarıdır. İcra & İflas Hukuku Bir alacağın tahsil edilmesi ile ilgili hukuk yollarını kullanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler için İcra & İflas Hukuku alanında desteğe başvurmak gerekir. Uluslararası düzenlemeler ile koruma altına alınmış olan alacaklar ile […]

İDARE HUKUKU

Av. Nüket Kulabaş Özalp Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Önemli Çalışma Alanlarından birisi de İzmir İdare Hukuku davalarıdır. İdare Hukuku İdare hukuku; idari örgütün faaliyetleri ve kurumlaşmasını belli kurallar çerçevesinde düzenleyen bunun yanı sıra birey hak ve özgürlükleri ile idari örgütlenmenin gücü ve imtiyazları arasındaki dengenin kurulmasına yardımcı olan bir hukuk dalıdır. İdarenin devlet gücünü elinde […]

İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNE TABİ OLABİLME ŞARTLARI

İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekir. İşyerinde çalışan işçi sayısının 30 ve üzerinde olması gerekir. Bağlı olunan işyerinde en az altı ay çalışmış olmak gerekir. 4857 sayılı İş kanunu ve 5953 sayılı Basın İş kanununa tabi olup istisnalara girmiyor olmak gerekir. İşveren vekili/işveren yardımcısı olmamak gerekir. İşveren vekili/yardımcıları, işletmenin bütününü sevk ve idare eden veya […]

İŞ GÜVENCESİ HUKUKUNDA İLKELER

İş güvencesi; sosyal devlet anlayışı gereği, iş sözleşmesinin güçlü tarafını teşkil eden işverene karşılık, sözleşmenin iş gücünü sağlayan işçinin çalışma hakkını koruyan bir kavramdır. İyi niyet Kuralları: Sözleşmenin her iki tarafını oluşturan işveren ve işçi kanunlarda öngörülen iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu md.5, TMK md.2) İşçinin Korunması İlkesi: Ekonomik yönden […]

İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI VE UNSURLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU ve SAİR MEVZUAT İLGİLİ MADDE METİNLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. Maddesi iş sözleşmesinin tanımını yaparak sözleşme unsurlarını açıkça ortaya koymuştur. Buna göre; “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” (4857 sayılı İş Kanunu […]