İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI VE UNSURLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU ve SAİR MEVZUAT

İLGİLİ MADDE METİNLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN

TANIMI VE UNSURLARI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. Maddesi iş sözleşmesinin tanımını yaparak sözleşme unsurlarını açıkça ortaya koymuştur. Buna göre;

“İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” (4857 sayılı İş Kanunu md.8 f.1)

Taraflar arasında kurulan sözleşmenin iş sözleşmesi olarak değerlendirilebilmesi için kanunun aradığı unsurlar ; iş görme, ücret ve bağımlılıktır.

“İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.” (4857 sayılı İş Kanunu md.8 f.1)

İş hukukunda şekil serbestisi ilkesi geçerlidir.

“Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.” (4857 sayılı İş Kanunu md.8 f.2)

İş sözleşmesi için benimsenen şekil serbestisi ilkesinin istisnaları;

  • Belirli süresi 1 yıl veya daha uzun, sürekli iş sözleşmelerinin (4857 sayılı İş Kanunu md.9 f.1) yanısıra,
  • Deniz İş Kanunu uyarınca gemi adamları (Deniz İş Kanunu md.5),
  • Basın İş Kanunu uyarınca gazeteciler (Basın İş Kanunu md.4) ve
  • 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca müdür, diğer yöneticiler ve öğretmenlerle (ÖÖKK md.32 f.1) yapılacak iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmasını öngören kanun maddelerinde ifade edilmiştir. Ayrıca;
  • İşçi için, iş sözleşmesinin sonra ermesinden sonraki süreçte eski işvereni ile rekabet etmeme borcu doğuran rekabet yasağı sözleşmesinin geçerliliği diğer şartların yanısıra yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. (BK md.350)

Yazar: Av.Nüket Kulabaş Özalp

Marmara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Lisans) (2013) mezun olup 48166 sicil numarası ile 4 yıl boyunca İstanbul Barosu’na bağlı olarak Özkarakoç Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmıştır. 2018 yılında İzmir’e taşınarak, adaletin ve hukukun üstünlüğüne ve saygınlığına katıksız bir inançla kendisine ait Av. Nüket Kulabaş Özalp Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu’nu kurmuştur. 2021 yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi - Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Av. Nüket Kulabaş Özalp İzmir/Bayraklı’da bulunan bürosunda hem dava takibi hem hukuki danışmanlık alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir