İŞ HUKUKU

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku; işveren, işçi ve iş ile ilgili olan tüm konuları kapsayan ve işveren ile işçinin arasında oluşabilecek çeşitli problemlerin kanuna uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlayan hukuk alanlarından bir tanesidir. Bunun yanı sıra iş hukukunun iş kanununda ki tüm olayları da ele alabileceğini ifade edebilmemiz mümkündür. İş hukuku ve iş kanunu mevzuatının en temel amacı içeren ve çalışanların oluşabilecek her türlü mağduriyetlerinden en az hasar ile çıkmalarını sağlamak ve bu mağduriyetlerin oluşmasını engellemek şeklindedir. Çalışma hayatının en önemli parçalarından bir tanesi olan iş hukuku en adil ve en doğru çözümleri kişilere sunmaktadır. Bu doğrultuda iş hukukunun işçi ve işveren arasında ki problemleri konu alan, SGK ve işçi bulma kurumları ile olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan bir hukuk türü olduğunu ifade edebiliriz. İş kanunu mevzuatı kapsamında karşılaştığımız iş hukuku ile ilgili en önemli kavramlardan bir tanesi de iş hukuku avukatıdır. Peki, iş hukuku avukatı ne iş yapar?

İş Hukuku Avukatının Sorumlulukları

İş hukuku isminden de anlaşılabileceği üzere iş hukuku ile ilgili tüm hizmetleri sunan bir avukat olduğunu ifade edebiliriz. İş hukuku avukatının en temel ve en önemli görevi iş hukuku ile ilgili tüm hizmetleri iş hukukuna uygun bir şekilde sunmak ve müvekkillerinin çıkarlarını gözeterek dava ile ilgili süreçleri en iyi şekilde yürütmektir. Bu nedenle iş hukuku avukatının görev ve sorumluluklarının iş hukuku kapsamında olduğunu söyleyebiliriz.

İş Hukuku Kapsamı

İş hukuku kapsamında sizlere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

  • İşverenin, çalışana gerekli yasal haklarını yıllık izin, haftalık izin, tazminat vs.) sunmaması durumunda
  • İşverenin, çalışanı haksız nedenler ile işten çıkartmak istemesi gibi durumlarda
  • İşverenin, işçiyi sigortasız bir şekilde çalıştırmak istemesi durumunda
  • İşverenin işçileri  yasal çalışma süresinden çok daha fazla süre ile işçi çalıştırmak istemesi durumunda
  • Çalışanın işvereni ya da işverenin çalışanı maddi olarak mağdur etmesi durumunda
  • Çalışan ile işveren arasında çeşitli problemlerin ve uyuşmazlıkların meydana gelmesi durumunda
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili çeşitli problemlerin meydana gelmesi durumunda izmir ili ve çevresinde avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Dava Vekilliği Hizmetleri

İşe iade davaları, Kıdem ve ihbar tazminatı davaları, Fazla mesai, yıllık ücretli izin ve ücret alacağı davaları, İş kazası ve tazminat davaları, Sosyal sigorta davaları, Sigortalılığın, Hizmet tespiti davaları, İş kanunundan doğan uyuşmazlıkların dava ile çözülmesi

Danışmanlık Hizmetleri

Belirli, belirsiz süreli ve yarı zamanlı (part time) Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması, İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması, İşveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık, Personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler, İş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması, İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi, Yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi, İşçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi, İzin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi, İş sözleşmelerinin yasa kapsamında güncellenmesi, Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması

“İş hayatında herkes; yasal ama diğerleriyle çelişen amaçları doğrultusunda çalışır.”

Harold S. Geneen

Av. Nüket KULABAŞ ÖZALP
Adres : Mansuroğlu Mah.
Ankara Cad. No:71, Gümüş Plaza
K:5 D:19 Bayraklı / İZMİR
Gsm : 0541 533 31 16
Web : www.nuketkulabasozalp.av.tr

Yazar: Av.Nüket Kulabaş Özalp

Marmara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Lisans) (2013) mezun olup 48166 sicil numarası ile 4 yıl boyunca İstanbul Barosu’na bağlı olarak Özkarakoç Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmıştır. 2018 yılında İzmir’e taşınarak, adaletin ve hukukun üstünlüğüne ve saygınlığına katıksız bir inançla kendisine ait Av. Nüket Kulabaş Özalp Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu’nu kurmuştur. 2021 yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi - Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Av. Nüket Kulabaş Özalp İzmir/Bayraklı’da bulunan bürosunda hem dava takibi hem hukuki danışmanlık alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir