Çalışanların Başlıca Hukuki Hakları Nelerdir ?

Çalışanların Başlıca Hukuki Hakları Hakkında Çalışanlar, işveren ile aralarında kurdukları iş sözleşmesi ile belirli hak ve yükümlülüklere sahip olurlar. Bu hak ve yükümlülükler, iş kanunu ve diğer mevzuatlarla düzenlenmiştir. Çalışanların hukuki hakları, işçi sağlığı ve güvenliği, ücret, çalışma süresi, izin, kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davası gibi konuları kapsar. Bu haklara ilişkin sorunlar yaşayan […]