GENEL HATLARIYLA BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ VE SEBEPLERİ

BOŞANMA DAVASI NEDİR ?

Boşanma davası; tarafların birlikte veya tek taraflı olarak aldığı karar sonucu evlilik birliğini sona
erdirmeleri için açılması gereken dava türüdür.
Evlilik birliği; boşanmanın tüm hüküm ve sonuçları üzerinde taraf iradelerinin uyuşması sonucu
hazırlanan protokolün mahkeme tarafından onaylanması suretiyle sona erdirilecek ise anlaşmalı
boşanma davasından söz edilir. Ancak; taraf iradeleri boşanma, boşanmanın hüküm ve sonuçları
noktalarında uyuşmuyor ise çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır.

BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR ?

Boşanma davasına bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemesidir, Aile Mahkemesi bulunmayan
yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarını görmektedir.
Anlaşmalı boşanma davasında; taraf iradeleri her noktada uyuşmakta olduğundan yetkili mahkeme
bakımından uygulamada sınırlama yoktur ancak çekişmeli boşanma davasında 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu’nun 167. Md. “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin
yerleşim yeri veya davdan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir”
hükmüne uygun olarak yetkili mahkeme belirlenmelidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR ?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması ve
tarafların evlilik birliğinin sona erdirilmesi ve boşanmanın tüm hüküm ve sonuçları üzerinde anlaşmış
olmalarını gösteren protokolün hazırlanması yeterlidir. Tarafların çekişmeli boşanma davasında
olduğu gibi bir sebep göstermeleri gerekmemektedir.
Söz konusu protokolün alanında uzman bir avukat yardımıyla hazırlanması gerekli olup tarafların
boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçları hakkında aydınlatılması ve bilgilendirilmesi esastır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI HANGİ SEBEPLERLE AÇILABİLİR;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun boşanmayı düzenleyen ilgili hükümlerine göre boşanma davası;

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin sarsılması sebeplerinden birine dayanılarak açılabilir.

Yazar: Av.Nüket Kulabaş Özalp

Marmara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Lisans) (2013) mezun olup 48166 sicil numarası ile 4 yıl boyunca İstanbul Barosu’na bağlı olarak Özkarakoç Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmıştır. 2018 yılında İzmir’e taşınarak, adaletin ve hukukun üstünlüğüne ve saygınlığına katıksız bir inançla kendisine ait Av. Nüket Kulabaş Özalp Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu’nu kurmuştur. 2021 yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi - Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Av. Nüket Kulabaş Özalp İzmir/Bayraklı’da bulunan bürosunda hem dava takibi hem hukuki danışmanlık alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir