Çalışanların Başlıca Hukuki Hakları Nelerdir ?

Çalışanların Başlıca Hukuki Hakları Hakkında Çalışanlar, işveren ile aralarında kurdukları iş sözleşmesi ile belirli hak ve yükümlülüklere sahip olurlar. Bu hak ve yükümlülükler, iş kanunu ve diğer mevzuatlarla düzenlenmiştir. Çalışanların hukuki hakları, işçi sağlığı ve güvenliği, ücret, çalışma süresi, izin, kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davası gibi konuları kapsar. Bu haklara ilişkin sorunlar yaşayan […]

İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNE TABİ OLABİLME ŞARTLARI

İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekir. İşyerinde çalışan işçi sayısının 30 ve üzerinde olması gerekir. Bağlı olunan işyerinde en az altı ay çalışmış olmak gerekir. 4857 sayılı İş kanunu ve 5953 sayılı Basın İş kanununa tabi olup istisnalara girmiyor olmak gerekir. İşveren vekili/işveren yardımcısı olmamak gerekir. İşveren vekili/yardımcıları, işletmenin bütününü sevk ve idare eden veya […]

İŞ GÜVENCESİ HUKUKUNDA İLKELER

İş güvencesi; sosyal devlet anlayışı gereği, iş sözleşmesinin güçlü tarafını teşkil eden işverene karşılık, sözleşmenin iş gücünü sağlayan işçinin çalışma hakkını koruyan bir kavramdır. İyi niyet Kuralları: Sözleşmenin her iki tarafını oluşturan işveren ve işçi kanunlarda öngörülen iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu md.5, TMK md.2) İşçinin Korunması İlkesi: Ekonomik yönden […]

İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI VE UNSURLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU ve SAİR MEVZUAT İLGİLİ MADDE METİNLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. Maddesi iş sözleşmesinin tanımını yaparak sözleşme unsurlarını açıkça ortaya koymuştur. Buna göre; “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” (4857 sayılı İş Kanunu […]