İZMİR BAYRAKLİ ARABULUCULUK BÜROSU

Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, bir özel hukuk uyuşmazlığının çözümü için tarafların kendi iradeleriyle başvurdukları veya kanunla zorunlu tutuldukları bir yöntemdir. Arabuluculukta, taraflar arasında tarafsız ve uzman bir üçüncü kişi olan arabulucu görev alır. Arabulucu, taraflara bir karar vermez veya dayatmaz, sadece onları anlaşmaya yönlendirir. Arabuluculuk süreci gizli ve esnektir. Taraflar, arabulucu ile birlikte uyuşmazlığın konusunu, süresini […]