BİLİRKİŞİLİK NEDİR ?

Bilirkişilik: Uzmanlık ve Adalet Bilirkişilik, yargılama sürecinde uzmanlık gerektiren konularda mahkemeye yardımcı olan bir kurumdur. Bilirkişi, mahkeme tarafından görevlendirilen ve özel veya teknik bilgiye sahip olan kişidir. Bilirkişi raporu ise bilirkişinin verdiği görüş ve değerlendirmedir. Bilirkişilik, adaletin sağlanması için önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü bazı uyuşmazlıkların çözümü için hukuk bilgisi yeterli olmayabilir. Örneğin; bir trafik […]